Voľby poznačené prípadom sprenevery na MsÚ

Šesťročné volebné obdobie hlavnej kontrolórky končí, preto bolo potrebné vypísať výberové konanie na túto pozíciu. Podmienky súťaže stanovovali náročnejšie podmienky, ako určuje zákon. Prihlásili sa traja kandidáti.

V prvom kole podľa zákonom určených podmienok môže byť zvolený kandidát len s nadpolovičným počtom hlasov všetkých existujúcich poslancov (7 z 12). V prvom kole nebol vyhlásený víťaz. V druhom kole 6 hlasmi bola zvolená terajšia hlavná kontrolórka Ing. Ildikó Sťahulová.

Výsledky hlasovaniav prvom a druhom kole:

  • Ing. Ildikó Sťahulová…………..5…6 hlasov
  • Bc. Peter Szabó……..…………3…3 hlasov
  • Bc. František Kázmér ………….0         hlasov
Z 12 poslancov bolo 10 prítomných, 6 hlasov I.Sťahulová, 3 hlasy P.Szabó, 1 nehlasoval.
Z 12 poslancov bolo 10 prítomných, 6 hlasov I.Sťahulová, 3 hlasy P.Szabó, 1 nehlasoval.

S akými pocitmi som odchádzal z volieb?

Terajšia hlavná kontrolórka Ing. Ildikó Sťahulová vzdelaním a praxou mala výrazný náskok. Podmienky súťaže jej boli šité na mieru. Avšak Peter Szabó bol silným kandidátom, pre potrebu zmeny a pre jeho skúsenosti s kontrolou účtovníctva na terajšom pracovisku. Aj preto dostal v obidvoch kolách po 3 hlasy z 10 prítomných poslancov.

To, že víťaz volieb nevzišiel z prvého kola je podľa môjho názoru preto, že aféra podozrenia zo sprenevery peňazí na MsÚ poznačila aj teto voľby.

Mnohí z Vás si myslíte, že nie dostatočne!

 

Podnikateľ roka, Areál zdravia, Eurofondy a iné zbytočnosti…

Vážení priatelia, stránka prešla rekonštrukciou, aby bola vhodnejšia nielen v počítačoch, ale aj v mobiloch, tabletoch a mala vlastnosti, ktoré sú dnes štandardom (Responsive Web Design). Verím, že si získa Vašu priazeň.

Podozrenie zo sprenevery

J0282993

Keby som zo svojho blogu chcel urobiť populistický bulvár, určite by som písal o tom, čo chcete počuť o podozrení sprenevery peňažných prostriedkov na daňovom referáte na MsÚ v Šahách. Mali by sme nadviazať družobné styky popri mestách  Vác a Veresegyház aj s mestom Dixon neďaleko Chicaga v USA, pretože aj tam došlo k miliónovej sprenevere verejných peňazí ($53 miliónov) pracovníčkou úradu počas 22 rokov. Pri náladách typu „všetci by mali odstúpiť“ si treba uvedomiť, že vinný je ten, kto okráda a nie ten, koho okrádajú. A to ešte budeme musieť počkať na ukončenie vyšetrovania a rozsudok, dovtedy je každý podľa práva nevinný. Neznamená to ale, že je všetko v poriadku, keď to zbadáme až po toľkých (7) rokoch. Prijaté opatrenia, ak sa budú dodržovať, by mali byť dostatočné, aby sa to viac nezopakovalo. Škoda však tých peňazí.

Cena podnikateľa roka

Kto trošku pozná moje pôsobenie vo verejnom živote vie, že medzi moje priority patrí tvorba pracovných miest. Mesto rozdáva ocenenia hlavne za kultúru http://www.sahy.sk/oceneni.phtml?id3=20184, preto som navrhol vytvoriť ocenenie: „PODNIKATEĽ  ROKA (2014) V ŠAHÁCH“. O ocenených rozhoduje ich PRÍNOS PRE OBYVATEĽOV a hodnotiaci model.

Hodnotiaci model obsahuje:

• Vývoj počtu zamestnancov (v %, aby neboli znevýhodnené malé firmy)
• Firemná kultúra aj z pohľadu zamestnancov
• Hospodársky rast a reinvestovanie zisku do technológií a nehnuteľností v Šahách
• Perspektívnosť podnikania v Šahách, vytváranie podmienok pre dlhodobý rozvoj
• Disciplína v platení miestnych daní
• Sponzorstvo pre šahanské inštitúcie (MsÚ, kultúra, školstvo, šport…)

Poslanci návrh schválili :-)

viď zápis MsZ 30. októbra 2013: K bodu 6.h)
Návrh na zavedenie mestského ocenenia pre hospodárske subjekty pod názvom „Podnikateľ
roka“.
Predkladá: písomne Ing. Pavol Srna, poslanec MsZ.
Diskusia:
Predkladateľ návrhu Ing. Srna v krátkosti odôvodnil svoj návrh na zvedenie predmetného ocenia. 
Predsedajúci k návrhu uviedol, že v rámci mestských ocenení je možné oceniť aj podnikateľské subjekty cenou mesta, 
ktorú je možné podľa schválených zásad udeliť až trom z navrhovaných, preto nevidí dôvod pre zavedenie ďalšieho mestského ocenenia. 
Poslanci k predmetnému návrhu mali viacero pripomienok, ktoré sa týkali hlavne kritérií hodnotenia na zachovanie objektivity udelenia ceny.
Zo strany prítomných k predloženému návrhu nebola vznesená žiadna ďalšia pripomienka.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Šahách
s c h v a ľ u j e
zavedenie mestského ocenenia pre hospodárske subjekty pod názvom „Podnikateľ roka“. 

HLASOVANIE:
ZA : 6 poslancov z celkového počtu 9
PROTI : 1 z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA : 2 z prítomných poslancov

Eurofondy budova MsÚ nad 2 mil Eur

MsU old MsU new

Budova Mestského úradu je dominanta námestia, len je taká veľká, že z vlastných alebo menších zdrojov ju nie je možné opraviť. Je aj v pamiatkovej zóne, takže lacné riešenia „pamiatkári“ neschvália. Aj zato sa to takto ťahá na etapy. Podmienky udeľovania dotácií sa zmenili tak, že by sme mali mať reálnu šancu na obnovu získať veľmi slušné peniaze z eurofondov. Držme palce, aby sa to dotiahlo do  úspešného konca.

Areál zdravia“ rozhodnutie ako ďalej – na marcovom zasadnutí MsZ

Priestory bývalého „Areálu zdravia“ za zmluvou o prevode vlastníckeho práva previedla na firmu Goldrex, s.r.o. http://orsr.sk/vypis.asp?ID=10280&SID=9&P=1 v roku 2008. Koncom vlaňajšieho roku uplynul jeden z hraničných termínov na preukázanie výsledkov, inak je možné odstúpiť od zmluvy.

areal_zdravia

Históriu prípadu pre nových čitateľov v skratke: od Mesta kúpili nevysporiadaný pozemok, preto pôvodný projekt museli zmenšiť, elektrické vedenie museli prerobiť = ďalšia zmena projektu, komplikácie sa ukazujú s ďalšími povoleniami napríklad na parkovanie a podobne. Zmeny nastali aj vo vnútri firmy. Spoločnosť investovala do areálu viac desiatok tisíc EUR, aj keď to bežný občan nevidí.

Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo, že pri príležitosti uplynutia lehoty na začatie prác zváži, ako ďalej s areálom naložiť. Goldrex, s.r.o. slovne ďalej deklaruje záujem postaviť projekt „Vodného sveta“ v Šahách. Riešenie na využitie navrhne aj zväz rybárov… Nebude ľahké prijať správne rozhodnutie. Zasadnutia MsZ sú verejné.

Príďte.

Poďakovanie za chodník pri Biete

Keď je kríza, najľahšie sa škrtajú peniaze na budovanie, na opravy. Tak je to aj v tomto roku. Rozvojový program Mesta je už roky mŕtvy. Preto sa obraciam radšej na technické služby mesta Šahy na riaditeľa Štefana Csingera. Stačilo, aby som ho upozornil na problém, zaradil to do plánu prác a urobil… Znie to jednoducho, samozrejme, ale v Sahách je to svetlá výnimka.

chodnik-Bieta600390

Možno práve kvôli takémuto prístupu ani v časoch najväčšieho nedostatku stále nechávame nezmenené prostriedky na asfaltovanie v meste. Na technické služby mesta Šahy sa dá spoľahnúť.

Ďakujeme

CD THE NEW GARY BURTON QUARTET – GUIDED TOUR

http://www.skjazz.sk/recenzie.php?zobraz=10036

CD THE NEW GARY BURTON QUARTET – GUIDED TOUR

Gary Burton, ktorého väčšina z nás začala registrovať po duetách s Chick Coreom, hrá dnes s obľubou s mladými talentovanými hráčmi teraz pod menom The New Gary Burton Quartet. Po obľúbenom CD Common Ground sme čakali pokračovanie. Stalo sa presne to, čo sme očakávali. Pod názvom Guided Tour skupina (Julian Lage – gitara, Scott Colley – kontrabas, Antonio Sanchez – bicie nástroje), pokračuje rovnako živo v začatom diele.

Na albume Guided tour počujete svieže kompozície v strednom tempe, s pulzujúcim napätím, s dramaticky komponovanými slohami, ale prečo to budete hlavne počúvať, je schopnosť Garyho a spoluhráčov hravo improvizovať. Album je štýlovo rozmanitý. Počujete tu latinskoamerický nádych, be-bop, balady, avšak skladba „Jackalope“ pretvorí vrchol kompozičného a hráčskeho majstrovstva. Dali si záležať na aranžovaní a čistote nahrávky.

Gary Burton Guided Tour  Vás neprekvapí ničím novým, ale v tomto prípade je to možno takto dobre, lebo dielo je dokonalé. Vrelo odporúčam do zbierky Vašich hodnotných CD.

Pavol Srna

 

FREE TENORS V ŠAHÁCH

http://www.skjazz.sk/recenzie.php?zobraz=9596

Sokal Šahy (2)

 Aj v malých mestečkách môže byť zaujímavý jazzový život. Skvelým príkladom toho bolo sobotňajšie vystúpenie Free Tenors v Šahách. Na tenor saxofóny hrali: Harry Sokal (A), Bernard Wiesinger (A) a Ondřej Štveráček (CZ) s rytmikou Tomáš Baroš (CZ) – kontrabas a Marián Ševčík (SK) – bicie nástroje. Harry Sokal už v bol v tomto osemtisícovom meste pred siedmymi rokmi s Pavlom Bodnárom, takže sme mohli porovnávať. Harry Sokal sa netají tým, že najväčší vplyv na neho malo jeho dlhoročná hra s Art Farmerom. Typické pre jeho hru je aj dobré rytmické cítenie a jemná melanchólia typická aj pre rakúskych hudobníkov.
Free Tenors prišli znovu s repertoárom prevažne na bebopových základoch. Popri známych kompozíciách ako McCoy Tyner: Passion Dance a „Červené jabĺčko vo vrecku mám“ (ľudová) hrali aj 15/4-ový experiment Harry Sokala. Zaujímavosťou bolo, že v Sokalovej skladbe vynikla najmä živá, technická improvizácia Ondřeja Štveráčka, ktorý vynikal aj v ostatných skladbách. Free Tenors zostava bez harmonického doprovodu chcela mať voľnosť v improvizácii. Mohli sa spoliehať na dobre šlapajúcu rytmiku Mariána Ševčíka a Tomáša Baroša. Napriek tomu, že to nie je zohratá skupina, saxofonisti sa pekne stretli v komponovaných témach. Najčastejšie používali „hru“ podávania si začatej melódie na dokončenie druhému.
Atmosféra v reštaurácii „ Villa Romaine“ sa ku koncu stupňovala, takže majstri tenoru pridali pár populárnejších bebopových odrhovačiek, kde prekvapivo bolo počuť ešte viac súhry medzi nimi. Na záver patrí poďakovanie Mariánovi Ševčíkovi, za projekt a Pavlovi Makovínyimu za organizáciu ich vystúpenia v Šahách.
Pavol Srna

Kríza rozpočtu – Rozpočet v kríze

V roku 2013 prvý krát po dlhom období „nebudeme prejedať majetok mesta“, ako nám to kriticky pripomínajú občania pred každými voľbami. Poslanci nezávisle od straníckej a národnostnej príslušnosti sa rozhodli prijať radikálne zmeny v hospodárení Mesta. Tento proces som sa snažil vecne opísať. Text sa Vám bude zdať miestami “suchý”, ale v prvom rade som chcel byť objektívny. Fakt, že tento rok už budeme výdavky na dlhy a zveľaďovanie mesta platiť z prebytku bežného rozpočtu mesta, nie z predaja majetku, a ešte je naplánovaná skromná rezerva, považujeme za úspech. Venujte nám (poslancom) preto pár minút, aby sme sa o to s Vami podelili.

sporenie-vklad-peniaze-urok-clanok

Len pozitívne II. – koniec snom o eurofondoch…

Článok s názvom “Len pozitívne” bol výnimočný tým,že bol najčítanejším zo všetkých a čitatelia ma potešili aj viacerými reakciami naň. Vidiac, ako sú šahania hladní na dobré správy zo svojho okolia, rozhodol som sa, že budem písať len o úspechoch, o dosiahnutých výsledkoch. Posledný článok som pridal na svoj blog v novembri minulého roka…

CD KENNY GARRETT – SEEDS FROM THE UNDERGROUND

CD KENNY GARRETT – SEEDS FROM THE UNDERGROUND

Kenny Garrett v týchto dňoch príjemne prekvapil svojim albumom „Seeds From the Underground“. Prvé, čo si po prvom vypočutí uvedomíte, je to, že si to budete musieť ešte niekoľkokrát zopakovať. Je to dômyselne komponovaná hudba stavaná na mystický ale svieži rytmický pulz. Kenny Garrett oddrhne povinné kolá témy miestami chytľavými inokedy nevýraznými melódiami, ale po tom začne skladba naozaj žiť. Veľmi smelo improvizuje. Keď sa skladby začnú rozvíjať, upúta Vás aj dominantný klavír Benito Gonzaleza (mimochodom veľmi pekne nahratý). Vkusne využíva ľudský hlas na zmäkčenie svojej hudby. Kompozície sú rôznorodé, ale majú svojský rukopis autora. Asi takto by mohol byť definovaný dnešný moderný jazz. Ak máte radi hudbu, ktorá odolá súdu času, ku ktorej sa dá vracať aj po rokoch, tak toto CD určite patrí do Vašej zbierky.
Pavol Srna

Len pozitívne…

 V motivačných knihách autori neustále zdôrazňujú silu pozitívneho myslenia pri dosahovaní cieľov. Zdôrazňujú tiež, že pozitívne myslieť znamená kontrolovať svoje myšlienky, zaoberať sa hlavne tými, ktoré podporujú našu sebadôveru. A tú podporia hlavne pozitíva, výsledky z uplynulého obdobia a dobré výhliadky do budúcnosti. Pomáha tiež správne držanie tela a mať rovnú chrbticu.

good-posture

Tak sa, milý čitateľ, posaďte na stoličku rovno, vypnite hruď, zhlboka dýchajte, usmievajte sa a čítajte ďalej tento článok o našom meste. Aký to malo účinok na Vás, mi potom napíšte… Pokračovať na Len pozitívne…