Archívy kategórie: Šahy

Dianie v Meste, mestskom zatupiteľstve, verejnom žvote…

co-su-parlamentne-volby-sr

Čo prinesú parlamentné voľby Šahanom?

Prichádzajúce parlamentné voľby v nás otvárajú otázku, či sa nimi budeme zaoberať, čo nám, Šahanom, môžu priniesť.

Prieskumy verejnej mienky už mesiace dávajú vyrovnané výsledky: SMER – SD 34 – 40 %, SIEŤ 11 – 15 %, SNS 6 – 9 %, MOST – HÍD 6 – 9 %, KDH 6 – 9%, OĽANO – NOVA 5 –8 %, SaS 4 – 7 %, SMK – MKP 3 – 6 %… %.

02_GCR_2vlna_PRAVDA_211x130_PRESS.indd

Pravicové strany sú úplne rozbité, nemajú spoločný postup. Očakáva sa však, že SMER – SD bude potrebovať koaličného partnera.

Zdá sa, že strany s dostatočným ziskom hlasov očakávajú, že práve ony budú oslovené stať sa koaličným partnerom SMER – SD. Stranícke pokladnice sa počas dlhých rokov v opozícii vyprázdnili, sponzori a stranícke špičky sú hladné po objednávkach a funkciách.

Šahanom nemusí byť jedno, či sa do vlády dostane SNS alebo MOST – HÍD, či MKP – SMK. Štátny tajomník v školstve a minister pôdohospodárstva by regiónu pomohol.

Z pohľadu mestského úradu asi naďalej nebude za kým chodiť po pomoc na dotácie, ak len niekto nezačne dvoriť aj najväčšej strane. To sa však určite nezačína návštevou u prezidenta.

A nezabudnime ešte na miestnych kandidátov. Zaslúžia si preferenčné hlasy od priaznivcov svojich strán. Ale majú to ťažké, lebo aj 12%-ný koláč maďarských strán sa delí na takmer tri časti.

Šahanom môže priniesť úspech aj výsledok strany SIEŤ v prípade, že sa stane koaličným partnerom pre SMER – SD, ako to naznačuje prerieknutie sa predsedu. Neviem však o silnom zázemí SIETE v Šahách. Možno ohováranie a intrigy nie sú u nás až také populárne?

Väčšinová strana nestratí toľko, aby ju to ohrozilo, opozícia slovenská aj maďarská je rozbitá, pre väčšinu z nás bude ťažké dobre sa rozhodnúť.

Ja napriek tomu pôjdem voliť, už len preto, aby som mal po voľbách morálne právo vysloviť svoju nespokojnosť, ak budem mať pocit, že je to potrebné.

az

Nádej

Na prelome roka je čas sa poobhliadnuť  a do nového roka vykročiť s nádejou.

Pri pohľade na uplynulé obdobie som zistil, že som sa v uplynulom období príliš veľa mýlil.

Mýlil som sa v odhade kto bude primátorom, mýlil som sa v tom, že smerovanie Mesta sa zmení o 180 stupňov. Myslel som si, že kandidáti, ktorí si zakladali na kritike toho starého sú pripravení a s ľahkosťou sa vysporiadajú s tými vecami, ktoré sa nám nedarilo. Čakal som rýchlu reformu mestského úradu, doriešenie kauzy sprenevery, dokončenie vyšetrenia a potrestanie skutočných vinníkov. Čakal som rýchlu revíziu zmlúv ako Areál zdravia, nájom trhoviska, verejných WC a podobne. Namiesto toho stále ohrýzame už toľko krát ohryzenú kosť hlavnej kontrolórky, ktorá sa príliš často objavovala v médiách.

Mýlil som sa  aj v tom, že zo zdedeného prebytkového rozpočtu budeme čítať len o „budovateľských“ úspechoch, o dokončení cintorína, chodníku a podobne.

Kritizovať z vonka je jednoduchšie. Možno by si na chvíľu každý mal pred tým vyskúšať byť v určitom mechanizme zodpovedný za svoje výsledky  a výsledky kolektívu s ktorým spolupracuje a ktorý riadi.

trava

 

Do roku 2016 však vstupujem s nádejou. Chcem veriť, že už budeme počuť len o rekonštrukcii budov v majetku Mesta: škôl, múzea, športových objektov, že sa konečne presťahuje trhovisko, že v správach uvidíme len pozitívne reportáže o znižovaní nezamestnanosti, o vydarených kultúrnych akciách, o úspechu našich športových klubov, o skrášľovní vzhľadu mesta a podobne.

V roku 2016 sa v tejto veci nechcem mýliť!

SRNA 2014 PLAGAT SM

Poďakovanie a odpočet poslanca 2011-2014

U slušných ľudí (stále si naivne myslím, že ich je väčšina) sa na konci volebného alebo funkčného obdobia patrí podať odpočet o uplynulom období a poďakovať sa ľudom, ktorí v tomto období pomáhali.

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým poslancom za otvorenosť, zmysel pre spravodlivosť a snahu o hľadanie najlepšieho riešenia. S mnohými z nich som mal na veci často odlišný názor, ale to nič nemenilo na vzájomnej úcte a rešpekte.
Ďakujem aj všetkým pracovníkom Mestského úradu v Šahách, Mgr. Polákovej za odborné právne rady, JUDr. Ernestovi Zsolnaymu a pracovníkom odboru správneho a organizačného , všetkým pracovníkom Oddelenie výstavby a životného prostredia, ekonomickému odd., PaedDr. Angelika Révész, ktorej odbornými názormi som sa takmer vždy riadil vo veciach školstva, pracovníkmi odboru kultúry, ktorí ma podržali pri sobášení. V odborných otázkach som sa vždy vedel spoľahnúť na riaditeľa Technických služieb mesta Šahy p. Csingera a celému kolektívu patrí moja vďaka za poriadok a dobré hospodárenie v TS. Zvlášť ďakujem Petrovi Štrbovi za pomoc s prekladmi a s pravopisom. Tento zoznam nie je úplný a mohol by byť omnoho dlhší, keby som nemal ohľad na čitateľov tohoto článku…

1964968_677987308914400_118287319_n
O mojom pôsobení v mestskom zastupiteľstve si vytvorte prosím obraz z útržkov zo zápisníc z rokovaní MsZ za uplynulé obdobie.

Vzhľadom na rozsah som zvýraznil najdôležitejšie slová, takže stačí prebehnuť zvýraznené, a čo Vás zaujme, prečítate podrobne…

Poslanec Ing. Pavol Srna, navrhoval vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu, riešiť možnosť odpustiť podnikateľským subjektom trojmesačnú daň z nehnuteľností.

V rámci diskusie poslanec Ing. Pavol Srna uviedol, že je potrebné riešiť pozastavenie zmluvy o dodávke tepla pre nemocnicu a navrhol, vzhľadom na to, že uzatvorená zmluva na rekonštrukciu kotolne sa dotýka aj mesta požiadal, aby na najbližšom zasadnutí bolo prerokované plnenie zmluvy za účasti dotknutých strán.

V rámci interpelácie poslanec Ing. Pavol Srna, tlmočil požiadavku občanov, aby zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva boli písané podrobnejšie a neobsahovali len sčítania hlasov poslancov pri hlasovaní.

Poslanec Ing. Pavol Srna, poznamenal, že o región je potrebné sa starať, aby sa Šahy ostali centrom regiónu v inom prípade región stratíme odchodom obcí do iných regiónov. Zároveň sa opýtal, či všetky obce majú vyrovnané príspevky na činnosť spoločného obecného úradu. Ďalej navrhol vykonať audit u združenia pre separovaný zber.

V rámci diskusie Ing. Pavol Srna, sa opýtal na náklady s pojené s vybudovaním nových parkovísk v meste. Vedúci oddelenia uviedol, že to závisí od vypracovanej štúdie, koľko parkovísk bude potrebné vybudovať. K uvedenému poslanec poznamenal, že mesto malo už vypracovaných niekoľko rôznych štúdií, z ktorých sa len málo realizovalo a celé by to malo zmysel len vtedy, ak by aj došlo k realizácii projektu. Poslanec Ing. Pavol Srna, navrhol vyžiadať cenové ponuky na vypracovanie predmetnej štúdie.

Poslanec Ing. Pavol Srna, uviedol, že nadišiel čas skrátiť DKH na trojdňové podujatie, t. j. piatok, sobotu a nedeľu. Ďalej poznamenal, že v programe plánovanom na sobotu postráda program, ktorý by bol ťahúňom akcie.

Poslanec Ing. Pavol Srna, poznamenal, že je potrebné koncepčne riešiť podporu športových klubov v meste.

Poslanec Ing. Pavol Srna, poznamenal, že mesto už dalo vypracovať veľa rôznych štúdií avšak k ich realizácii ne realizácii nedošlo.

Poslanec Ing. Pavol Srna navrhol, aby správca cintorínov vykonané opravy vopred prejednal s majiteľom. Dolnú hranicu výšky finančných prostriedkov vynaložených na opravy treba stanoviť. Prípadné možné riešenie by bolo na zabezpečenie údržby cez Technické služby mesta Šahy.

Poslanec Ing. Pavol Srna, poukázal na nedostatok parkovacích miest na sídliskách mesta a navrhoval budovanie parkovacích miest z menej náročného materiálu.

V rámci diskusie poslanec Ing. Pavol Srna, poukázal stratovú prevádzku verejných hygienických zariadení, či sa neuvažuje tieto zriadiť vi vlastných priestoroch na autobusovej zastávke. Riaditeľ TS p. Činger, uviedol, že sa uvažuje s touto alternatívou.

V rámci diskusie poslanec Ing. Pavol Srna, predložil poslanecký návrh udeľovať v rámci mestských ocenení aj „Podnikateľ roka“, ktorou by boli ocenení podnikatelia mesta, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta. Predsedajúci dal hlasovať o poslaneckom návrhu. Poslanecký návrh bol schválený jednohlasne

…multifunkčného ihriska vybudovaného v areáli štadióna, Poslanec Ing. Pavol Srna, požiadal hlavnú kontrolórku mesta o preverenie situácie ohľadom financovania uvedeného ihriska

Poslanec Ing. Pavol Srna, interpeloval ohľadom možnosti umiestnenia zrkadla na križovatke ulíc Ľ. Štúra a Thuróczyho smerom na Psí vrch, ktorá je neprehľadná, ako aj o možnosti platenia poplatku za parkovanie prostredníctvom SMS. Riaditeľ TS mesta Štefan Csinger, uviedol, že umiestnenie zrkadla na križovatke je otázkou zabezpečenia finančných prostriedkov.

Poslanec Ing. Pavol Srna, poukázal na pretrvávajúci problém nedostatku parkovacích miest na sídlisku Stred a Tabáň, ktorý je potrebné riešiť. Náčelník MsP Rudolf Mrázek, poznamenal, že parkovanie v meste treba riešiť komplexne vypracovaním koncepcie statickej a dynamickej dopravy v meste.

Poslanec Ing. Srna, sa opýtal, či technické služby neuvažujú prevádzkovať trhovisko a verejné hygienické zariadenie vo vlastných priestoroch. Ďalej sa opýtal z čoho sa skladajú náklady na prevádzku štadióna. Raditeľ TS v odpovedi uviedol, zriadenie trhoviska ako aj vybudovanie VHZ je otázkou finančných prostriedkov, náklady na prevádzku štadióna sú režijné náklady, plyn a mzda jedného pracovníka

Schválenie investície „Osvetlenia priechodov pre chodcov“.. Poslanec Ing. Pavol Srna, taktiež uviedol, že je treba zvážiť aj iné ponuky a podal poslanecký návrh tieto prerokovať na najbližšom zasadnutí MsZ. Poslanecký návrh bol schválený väčšinou hlasov,

Požiadal som hlavnú kontrolórku o vypracovanie:
Prehľadu o využití inštitútu „osobný zreteľ podľa zákona č. 138/1991 v z. n. p. pri prevodoch a prenájmoch majetku mesta.

osobitny zretetl

Poslanec Ing. Pavol Srna, k predloženej správe uviedol, že bude potrebné riešiť zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú a dať ich do súladu so schválenou cenovou mapou mesta.

Poslanec Ing. Srna, navrhol znížiť reprezentačné výdavky len na 500,- € oproti navrhovanej sume 1 000,- €. Návrh bol schválený

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti ENERGO-BYTOS s r.o. Šahy. Poslanec Ing. Srna, konštatoval, že Dozorná rada spoločnosti návrh prerokovala a navrhuje zisk z Energo-Bytosu nepoukázať automaticky na účet MsÚ, ale ponechať investovať v spoločnosti.

Poslanec Ing. Srna, sa opýtal, či je zo strany fy Chryzantéma dodržiavaná zmluva ohľadom prenájmu cintorína. 

Záverom diskusie sa poslanci zaoberali so žiadosťou p. Udaya, v ktorej požiadal vedenie mesta a poslancov zastupiteľstva o opravu plochy basketbalového ihriska a koša na sídlisku Sever. Po prediskutovaní problematiky poslanec Ing. Srna navrhol pripraviť rozpočet na najnutnejšiu opravu a k otázke sa vrátiť na najbližšom zasadnutí MsZ.

Hospodárenie Technických služieb: Poslanec Ing. Srna, konštatoval, že plánované výnosy neboli naplnené a opýtal sa ako vidí riaditeľ budúcnosť. Riaditeľ p. Csinger, v odpovedi uviedol, že doposiaľ náklady na zimnú údržbu neboli vyčíslené a čo sa týka výnosov, tieto sa nedajú s istotou naplánovať.

Poslanec Ing. Pavol Srna, navrhol zvážiť možnosť výstavby podkrovných bytov na jestvujúcich bytovkách.

Poslanec Ing. Srna, sa opätovne opýtal na možnosť platenia za parkovanie v meste prostredníctvom SMS. Riaditeľ TS mesta p. Csinger uviedol, že zatiaľ nie, organizácia nemá finančné krytie na zabezpečenie tejto činnosti.

Poslanec Ing. Srna sa dotazoval aký je trend krátkodobých záväzkov mesta oproti skutočnosti v roku 2012.

Poslanec Ing. Srna sa pýtal ako pokračuje vyšetrenie prípadu bývalého zamestnanca mesta. Na dotaz poslanca reagoval Ing. Lőwy, primátor mesta, ktorý uviedol, že podľa dostupných informácií bývalý pracovník sa priznal, vyšetrenie ďalej prebieha.

Poslanec Ing. Srna upriamil pozornosť na schátralý stav budovy bývalej polikliniky a uviedol, že sa treba rozhodnúť čo s budovou mienime ďalej robiť. Minimálne je treba zabezpečiť budovu proti vniknutiu.

K rozpočte reprezentačných nákladov sa vyjadril aj poslanec Ing. Srna, ktorý dodal, že by bolo vhodné reprezentačné výdavky vykázať na jednom mieste a nie vo všetkých programoch rozpočtu.

Poslanec Ing. Srna žiadal na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva podať informáciu o postupe výstavby ihriska na sídlisku Stred.

Verím tomu, že aj Vy ste toho názoru, že výsledky sa lepšie darí dosahovať tým ľuďom, ktorí majú viac skúseností.
Preto sa uchádzam o Váš hlas naďalej.
decision_making

Sme pripravení na komunálne voľby?

Čo myslíte, ako sa rozhodujeme pri výbere vhodných kandidátov na post primátora a za poslancov?

Ak by ste sa túto otázku spýtali občana na ulici, pravdepodobne by odpovedal, že racionálne. Z tohoto predpokladu vychádza aj celá myšlienka demokraticky zvolenej samosprávy, ako najlepšej alternatívy pre mesto.

My sa však najčastejšie rozhodujeme úplne iracionálne. Nechávame sa totiž ovplyvniť očakávaniami ostatných, svojimi predstavami, emóciami alebo aj prevládajúcou kultúrou a hodnotami. Štatisticky existuje pomerne veľká skupina voličov (až tretina), ktorá sa rozhoduje na základe určitej nešpecifikovanej sympati k politickej strane či osobnosti. Voliči, ktorí sa rozhodujú na základe svojich pocitov, sú predovšetkým starší ľudia nad 55 rokov, ale v tejto vekovej kategórii ide voliť až 40 % populácie.

Hlavne v neprehľadných, zložitých situáciách sa spoliehame pri výbere viac na svoje city a intuíciu. V samoobsluhe z nepreberného množstva rovnakého tovaru vyberieme ten s krajším obalom. Málokto skúma zloženie potravín, material, výrobcu… Sila racionálneho uvažovania a premyslenia si situácie sa začne u väčšiny z nás objavovať až keď je ponuka jednoduchšia a dostatočne zrozumiteľná.

Takže aké sú výhliadky vo voľbách v novembri 2014?
Máme 9 kandidátov na post primátora. Aj maďarské strany sa ešte delia, slovenské strany ani nepostavili kandidáta. Väčšina kandidátov je nezávislá. Budeme zmätení, nebudeme stíhať hodnotiť rozdiely v predvolebných sľuboch, rozhodneme sa pravdepodobne emotívne. Čím je väčší výber, tým je väčšie riziko zlého rozhodnutia.
rozhodovanie
U poslancov je zas historicky najnižší počet uchádzačov. Snáď aj za to, že sme vystavení často hrubej kritike aj za veci, ktoré nemáme v právomoci, len si to kritici neuvedomujú. Slovenské strany nepostavili nikoho. Okrem SMK a MOST-HÍD-u je možné vybrať z 20 nezávislých. K zvoleniu bude potrebných viac hlasov ako doteraz, ale znovu zaváži viac “dobré meno”, či sympatie ku kandidátovi.

Všeobecne platí, že voliči si radšej vyberú politikov, ktorí im veľa nasľubujú a garantujú aspoň udržanie existujúceho sociálneho štandardu. Chceme zmeny a zároveň sa ich bojíme. Priaznivec futbalu, karate, tenisu chce zmenu ale zároveň sa obáva, či bude podpora klubu dostatočná, ak tam pride niekto nový, radikálny. Tak isto vyzerá rozhodovanie členov spevokolu, klubu dôchodcov…

a gondolkodo

Voliči racionálni (50%) hodnotia najmä napĺňanie volebného programu, silu osobnosti, presadzovanie sociálnej spravodlivosti, profesionalitu, ochranu záujmov skupiny, do ktorej patria, či sú skandidátom rodina, známi…
Profesionalitu charakterizovanú vzdelanosťou, odbornosťou, inteligenciou či spoľahlivosťou preferuje podľa štatistiky pri voľbe len 3,7 % voličov.

Averzie k politickým stranám a kandidátom môžu tiež výrazne ovplyvniť rozhodovanie. Na tom je založená tzv. negatívna kampaň. Tá však prinesie úžitok ohovárajúcemu len ak sú dvaja kandidáti, nie deviati.

Národnostná línia je pre jej vysokú citlivosť najzávažnejším fenoménom slovenskej politickej scény, šahanskú nevynímajúc.

Najsilnejšie motívy rozhodovania sa podľa prieskumov:
Dôvera, viera, sympatia 33,0 %
Politická činnosť a napĺňanie programu 18,9 %
Sila osobnosti 5,1 %
Presadzovanie sociálnej spravodlivosti 5,0 %
Profesionalita 3,7 %
Ochrana záujmov menšín 3,4 %
Iné 10,5 %
Nevie 23,0 %

Takže milí kandidáti, milí kolegovia (kandidáti za poslancov), nafoťme dobré fotografie, pekne sa usmievajme, dajme ich na bilboardy a plagáty, nekričme aké veľké zmeny chceme urobiť a štatisticky máme najlepšie šance.
Chibi_Angel_and_Devil_by_Drhio
Ja osobne pôjdem voliť, a budem hodnotiť také (podľa štatistiky) “bezvýznamné” kritériá ako profesionalita, šancu získavať štátne či európske zdroje, ochota robiť zmeny k lepšiemu, počúvať spätnú väzbu – pripomienky občanov a tiež či už niečo kandidát vo svojom živote dokázal. V niektorých prípadoch si možno vyberiem to „menšie zlo“, ale voliť budem. Urobte tak aj Vy.

WP_001432

V Šahách bude pekné umrieť, žiť zatiaľ ešte nie…

Tí,čo ma poznajú, vedia, že vo verejnom živote som už dlho aktívny (obvodný úrad, okresný úrad, tretí krát nezávislý poslanec) a vedia, že vždy som podporoval a sledoval rozvojový program mesta, investície, hospodársky život v Šahách. V poslednom období mám síce menej “práce”,ale o jednej väčšej investícii by som sa predsa s Vami podelil o svoj názor.

Šahanský cintorín sa o chvíľu preplní, preto je nevyhnutné postarať sa o jeho rozšírenie. Nedozvedeli sme sa to včera, bolo to jasné už pred rokmi. Najjednoduchšie by bolo dokúpiť z rovnej parcely vedľa cintorína, ale to nevyšlo, takže riešime to najdrahším spôsobom – na najstrmšom, kríkmi zarastenom svahu vytvárame terasy a urnový háj.

WP_001433-sm

Riešenie je vcelku architektonicky vhodné, estetické, predsa však by som sa tam nechcel ponáhľať. Nevedel by som tam v klude odpočívať, lebo žijúci obyvatelia mesta budú zaťažení značným úverom. Celé rozšírenie cintorína financujeme opäť z úveru. Možno by bol spravodlivý zákon, ktorý by umožňoval prijímať zastupiteľstvu a primátorovi podpisovať len taký úver, ktorý je splatný do konca ich volebného obdobia. Ale zatiaľ taký zákon neexistuje, preto 2x 70.000 = 140.000,- eurovú pôžičku budú pokračovatelia splácať 7 rokov. Výrazne sa tým zvýši dlhová služba Mesta. (Len sa smelo do volieb hláste za primátora, za poslancov, nebudete mať z čoho rozvíjať mesto.) Ešte naviac na cintorín minieme aj takmer celú sumu z predaja budovy “Zelený kríž” 43.300,- Eur.

WP_001431
WP_001437
WP_001439

Rozšírenie cintorína je nevyhnutné, zarmucuje ma len to, že z tak veľkej sumy by sme mohli viditeľným spôsobom skrášliť naše mestečko. Ale nevadí, snáď po mŕtvych prídu na rad už aj živí. Snáď dokončíme poslednú tretinu fasády župného domu, nejaké chodníky, niečo minieme na Hlavné námestie…

Chcel by som ešte dlho žiť, aby som sa toho nakoniec dožil.

Voľby poznačené prípadom sprenevery na MsÚ

Šesťročné volebné obdobie hlavnej kontrolórky končí, preto bolo potrebné vypísať výberové konanie na túto pozíciu. Podmienky súťaže stanovovali náročnejšie podmienky, ako určuje zákon. Prihlásili sa traja kandidáti.

V prvom kole podľa zákonom určených podmienok môže byť zvolený kandidát len s nadpolovičným počtom hlasov všetkých existujúcich poslancov (7 z 12). V prvom kole nebol vyhlásený víťaz. V druhom kole 6 hlasmi bola zvolená terajšia hlavná kontrolórka Ing. Ildikó Sťahulová.

Výsledky hlasovaniav prvom a druhom kole:

  • Ing. Ildikó Sťahulová…………..5…6 hlasov
  • Bc. Peter Szabó……..…………3…3 hlasov
  • Bc. František Kázmér ………….0         hlasov
Z 12 poslancov bolo 10 prítomných, 6 hlasov I.Sťahulová, 3 hlasy P.Szabó, 1 nehlasoval.
Z 12 poslancov bolo 10 prítomných, 6 hlasov I.Sťahulová, 3 hlasy P.Szabó, 1 nehlasoval.

S akými pocitmi som odchádzal z volieb?

Terajšia hlavná kontrolórka Ing. Ildikó Sťahulová vzdelaním a praxou mala výrazný náskok. Podmienky súťaže jej boli šité na mieru. Avšak Peter Szabó bol silným kandidátom, pre potrebu zmeny a pre jeho skúsenosti s kontrolou účtovníctva na terajšom pracovisku. Aj preto dostal v obidvoch kolách po 3 hlasy z 10 prítomných poslancov.

To, že víťaz volieb nevzišiel z prvého kola je podľa môjho názoru preto, že aféra podozrenia zo sprenevery peňazí na MsÚ poznačila aj teto voľby.

Mnohí z Vás si myslíte, že nie dostatočne!

 

Podnikateľ roka, Areál zdravia, Eurofondy a iné zbytočnosti…

Vážení priatelia, stránka prešla rekonštrukciou, aby bola vhodnejšia nielen v počítačoch, ale aj v mobiloch, tabletoch a mala vlastnosti, ktoré sú dnes štandardom (Responsive Web Design). Verím, že si získa Vašu priazeň.

Podozrenie zo sprenevery

J0282993

Keby som zo svojho blogu chcel urobiť populistický bulvár, určite by som písal o tom, čo chcete počuť o podozrení sprenevery peňažných prostriedkov na daňovom referáte na MsÚ v Šahách. Mali by sme nadviazať družobné styky popri mestách  Vác a Veresegyház aj s mestom Dixon neďaleko Chicaga v USA, pretože aj tam došlo k miliónovej sprenevere verejných peňazí ($53 miliónov) pracovníčkou úradu počas 22 rokov. Pri náladách typu „všetci by mali odstúpiť“ si treba uvedomiť, že vinný je ten, kto okráda a nie ten, koho okrádajú. A to ešte budeme musieť počkať na ukončenie vyšetrovania a rozsudok, dovtedy je každý podľa práva nevinný. Neznamená to ale, že je všetko v poriadku, keď to zbadáme až po toľkých (7) rokoch. Prijaté opatrenia, ak sa budú dodržovať, by mali byť dostatočné, aby sa to viac nezopakovalo. Škoda však tých peňazí.

Cena podnikateľa roka

Kto trošku pozná moje pôsobenie vo verejnom živote vie, že medzi moje priority patrí tvorba pracovných miest. Mesto rozdáva ocenenia hlavne za kultúru http://www.sahy.sk/oceneni.phtml?id3=20184, preto som navrhol vytvoriť ocenenie: „PODNIKATEĽ  ROKA (2014) V ŠAHÁCH“. O ocenených rozhoduje ich PRÍNOS PRE OBYVATEĽOV a hodnotiaci model.

Hodnotiaci model obsahuje:

• Vývoj počtu zamestnancov (v %, aby neboli znevýhodnené malé firmy)
• Firemná kultúra aj z pohľadu zamestnancov
• Hospodársky rast a reinvestovanie zisku do technológií a nehnuteľností v Šahách
• Perspektívnosť podnikania v Šahách, vytváranie podmienok pre dlhodobý rozvoj
• Disciplína v platení miestnych daní
• Sponzorstvo pre šahanské inštitúcie (MsÚ, kultúra, školstvo, šport…)

Poslanci návrh schválili :-)

viď zápis MsZ 30. októbra 2013: K bodu 6.h)
Návrh na zavedenie mestského ocenenia pre hospodárske subjekty pod názvom „Podnikateľ
roka“.
Predkladá: písomne Ing. Pavol Srna, poslanec MsZ.
Diskusia:
Predkladateľ návrhu Ing. Srna v krátkosti odôvodnil svoj návrh na zvedenie predmetného ocenia. 
Predsedajúci k návrhu uviedol, že v rámci mestských ocenení je možné oceniť aj podnikateľské subjekty cenou mesta, 
ktorú je možné podľa schválených zásad udeliť až trom z navrhovaných, preto nevidí dôvod pre zavedenie ďalšieho mestského ocenenia. 
Poslanci k predmetnému návrhu mali viacero pripomienok, ktoré sa týkali hlavne kritérií hodnotenia na zachovanie objektivity udelenia ceny.
Zo strany prítomných k predloženému návrhu nebola vznesená žiadna ďalšia pripomienka.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Šahách
s c h v a ľ u j e
zavedenie mestského ocenenia pre hospodárske subjekty pod názvom „Podnikateľ roka“. 

HLASOVANIE:
ZA : 6 poslancov z celkového počtu 9
PROTI : 1 z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA : 2 z prítomných poslancov

Eurofondy budova MsÚ nad 2 mil Eur

MsU old MsU new

Budova Mestského úradu je dominanta námestia, len je taká veľká, že z vlastných alebo menších zdrojov ju nie je možné opraviť. Je aj v pamiatkovej zóne, takže lacné riešenia „pamiatkári“ neschvália. Aj zato sa to takto ťahá na etapy. Podmienky udeľovania dotácií sa zmenili tak, že by sme mali mať reálnu šancu na obnovu získať veľmi slušné peniaze z eurofondov. Držme palce, aby sa to dotiahlo do  úspešného konca.

Areál zdravia“ rozhodnutie ako ďalej – na marcovom zasadnutí MsZ

Priestory bývalého „Areálu zdravia“ za zmluvou o prevode vlastníckeho práva previedla na firmu Goldrex, s.r.o. http://orsr.sk/vypis.asp?ID=10280&SID=9&P=1 v roku 2008. Koncom vlaňajšieho roku uplynul jeden z hraničných termínov na preukázanie výsledkov, inak je možné odstúpiť od zmluvy.

areal_zdravia

Históriu prípadu pre nových čitateľov v skratke: od Mesta kúpili nevysporiadaný pozemok, preto pôvodný projekt museli zmenšiť, elektrické vedenie museli prerobiť = ďalšia zmena projektu, komplikácie sa ukazujú s ďalšími povoleniami napríklad na parkovanie a podobne. Zmeny nastali aj vo vnútri firmy. Spoločnosť investovala do areálu viac desiatok tisíc EUR, aj keď to bežný občan nevidí.

Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo, že pri príležitosti uplynutia lehoty na začatie prác zváži, ako ďalej s areálom naložiť. Goldrex, s.r.o. slovne ďalej deklaruje záujem postaviť projekt „Vodného sveta“ v Šahách. Riešenie na využitie navrhne aj zväz rybárov… Nebude ľahké prijať správne rozhodnutie. Zasadnutia MsZ sú verejné.

Príďte.

Poďakovanie za chodník pri Biete

Keď je kríza, najľahšie sa škrtajú peniaze na budovanie, na opravy. Tak je to aj v tomto roku. Rozvojový program Mesta je už roky mŕtvy. Preto sa obraciam radšej na technické služby mesta Šahy na riaditeľa Štefana Csingera. Stačilo, aby som ho upozornil na problém, zaradil to do plánu prác a urobil… Znie to jednoducho, samozrejme, ale v Sahách je to svetlá výnimka.

chodnik-Bieta600390

Možno práve kvôli takémuto prístupu ani v časoch najväčšieho nedostatku stále nechávame nezmenené prostriedky na asfaltovanie v meste. Na technické služby mesta Šahy sa dá spoľahnúť.

Ďakujeme

Kríza rozpočtu – Rozpočet v kríze

V roku 2013 prvý krát po dlhom období „nebudeme prejedať majetok mesta“, ako nám to kriticky pripomínajú občania pred každými voľbami. Poslanci nezávisle od straníckej a národnostnej príslušnosti sa rozhodli prijať radikálne zmeny v hospodárení Mesta. Tento proces som sa snažil vecne opísať. Text sa Vám bude zdať miestami “suchý”, ale v prvom rade som chcel byť objektívny. Fakt, že tento rok už budeme výdavky na dlhy a zveľaďovanie mesta platiť z prebytku bežného rozpočtu mesta, nie z predaja majetku, a ešte je naplánovaná skromná rezerva, považujeme za úspech. Venujte nám (poslancom) preto pár minút, aby sme sa o to s Vami podelili.

sporenie-vklad-peniaze-urok-clanok