Podnikateľ roka, Areál zdravia, Eurofondy a iné zbytočnosti…

Vážení priatelia, stránka prešla rekonštrukciou, aby bola vhodnejšia nielen v počítačoch, ale aj v mobiloch, tabletoch a mala vlastnosti, ktoré sú dnes štandardom (Responsive Web Design). Verím, že si získa Vašu priazeň.

Podozrenie zo sprenevery

J0282993

Keby som zo svojho blogu chcel urobiť populistický bulvár, určite by som písal o tom, čo chcete počuť o podozrení sprenevery peňažných prostriedkov na daňovom referáte na MsÚ v Šahách. Mali by sme nadviazať družobné styky popri mestách  Vác a Veresegyház aj s mestom Dixon neďaleko Chicaga v USA, pretože aj tam došlo k miliónovej sprenevere verejných peňazí ($53 miliónov) pracovníčkou úradu počas 22 rokov. Pri náladách typu „všetci by mali odstúpiť“ si treba uvedomiť, že vinný je ten, kto okráda a nie ten, koho okrádajú. A to ešte budeme musieť počkať na ukončenie vyšetrovania a rozsudok, dovtedy je každý podľa práva nevinný. Neznamená to ale, že je všetko v poriadku, keď to zbadáme až po toľkých (7) rokoch. Prijaté opatrenia, ak sa budú dodržovať, by mali byť dostatočné, aby sa to viac nezopakovalo. Škoda však tých peňazí.

Cena podnikateľa roka

Kto trošku pozná moje pôsobenie vo verejnom živote vie, že medzi moje priority patrí tvorba pracovných miest. Mesto rozdáva ocenenia hlavne za kultúru http://www.sahy.sk/oceneni.phtml?id3=20184, preto som navrhol vytvoriť ocenenie: „PODNIKATEĽ  ROKA (2014) V ŠAHÁCH“. O ocenených rozhoduje ich PRÍNOS PRE OBYVATEĽOV a hodnotiaci model.

Hodnotiaci model obsahuje:

• Vývoj počtu zamestnancov (v %, aby neboli znevýhodnené malé firmy)
• Firemná kultúra aj z pohľadu zamestnancov
• Hospodársky rast a reinvestovanie zisku do technológií a nehnuteľností v Šahách
• Perspektívnosť podnikania v Šahách, vytváranie podmienok pre dlhodobý rozvoj
• Disciplína v platení miestnych daní
• Sponzorstvo pre šahanské inštitúcie (MsÚ, kultúra, školstvo, šport…)

Poslanci návrh schválili :-)

viď zápis MsZ 30. októbra 2013: K bodu 6.h)
Návrh na zavedenie mestského ocenenia pre hospodárske subjekty pod názvom „Podnikateľ
roka“.
Predkladá: písomne Ing. Pavol Srna, poslanec MsZ.
Diskusia:
Predkladateľ návrhu Ing. Srna v krátkosti odôvodnil svoj návrh na zvedenie predmetného ocenia. 
Predsedajúci k návrhu uviedol, že v rámci mestských ocenení je možné oceniť aj podnikateľské subjekty cenou mesta, 
ktorú je možné podľa schválených zásad udeliť až trom z navrhovaných, preto nevidí dôvod pre zavedenie ďalšieho mestského ocenenia. 
Poslanci k predmetnému návrhu mali viacero pripomienok, ktoré sa týkali hlavne kritérií hodnotenia na zachovanie objektivity udelenia ceny.
Zo strany prítomných k predloženému návrhu nebola vznesená žiadna ďalšia pripomienka.
Uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Šahách
s c h v a ľ u j e
zavedenie mestského ocenenia pre hospodárske subjekty pod názvom „Podnikateľ roka“. 

HLASOVANIE:
ZA : 6 poslancov z celkového počtu 9
PROTI : 1 z prítomných poslancov
ZDRŽAL SA : 2 z prítomných poslancov

Eurofondy budova MsÚ nad 2 mil Eur

MsU old MsU new

Budova Mestského úradu je dominanta námestia, len je taká veľká, že z vlastných alebo menších zdrojov ju nie je možné opraviť. Je aj v pamiatkovej zóne, takže lacné riešenia „pamiatkári“ neschvália. Aj zato sa to takto ťahá na etapy. Podmienky udeľovania dotácií sa zmenili tak, že by sme mali mať reálnu šancu na obnovu získať veľmi slušné peniaze z eurofondov. Držme palce, aby sa to dotiahlo do  úspešného konca.

Areál zdravia“ rozhodnutie ako ďalej – na marcovom zasadnutí MsZ

Priestory bývalého „Areálu zdravia“ za zmluvou o prevode vlastníckeho práva previedla na firmu Goldrex, s.r.o. http://orsr.sk/vypis.asp?ID=10280&SID=9&P=1 v roku 2008. Koncom vlaňajšieho roku uplynul jeden z hraničných termínov na preukázanie výsledkov, inak je možné odstúpiť od zmluvy.

areal_zdravia

Históriu prípadu pre nových čitateľov v skratke: od Mesta kúpili nevysporiadaný pozemok, preto pôvodný projekt museli zmenšiť, elektrické vedenie museli prerobiť = ďalšia zmena projektu, komplikácie sa ukazujú s ďalšími povoleniami napríklad na parkovanie a podobne. Zmeny nastali aj vo vnútri firmy. Spoločnosť investovala do areálu viac desiatok tisíc EUR, aj keď to bežný občan nevidí.

Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo, že pri príležitosti uplynutia lehoty na začatie prác zváži, ako ďalej s areálom naložiť. Goldrex, s.r.o. slovne ďalej deklaruje záujem postaviť projekt „Vodného sveta“ v Šahách. Riešenie na využitie navrhne aj zväz rybárov… Nebude ľahké prijať správne rozhodnutie. Zasadnutia MsZ sú verejné.

Príďte.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_2/0/e/0e890752-7783-483d-96cb-ff457e8f3d55/srna.net/sub/pavol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *