Kríza rozpočtu – Rozpočet v kríze

V roku 2013 prvý krát po dlhom období „nebudeme prejedať majetok mesta“, ako nám to kriticky pripomínajú občania pred každými voľbami. Poslanci nezávisle od straníckej a národnostnej príslušnosti sa rozhodli prijať radikálne zmeny v hospodárení Mesta. Tento proces som sa snažil vecne opísať. Text sa Vám bude zdať miestami “suchý”, ale v prvom rade som chcel byť objektívny. Fakt, že tento rok už budeme výdavky na dlhy a zveľaďovanie mesta platiť z prebytku bežného rozpočtu mesta, nie z predaja majetku, a ešte je naplánovaná skromná rezerva, považujeme za úspech. Venujte nám (poslancom) preto pár minút, aby sme sa o to s Vami podelili.

sporenie-vklad-peniaze-urok-clanok

Návrhy poslancov na úpravu rozpočtu

Rozpočet v samospráve musí byť zo zákona vyrovnaný – výdavky môžu ísť len do výšky príjmov. Rozpočet má časť nazvanú bežný rozpočet pre chod úradu a kapitálový rozpočet pre zveľaďovanie majetku mesta.

Mesto v 2012 malo problémy s plnením rozpočtu, lebo sa nenaplnili príjmy z predaja mestského majetku a úvery na splácanie investícií v minulosti sa museli hradiť z bežného rozpočtu, čo je určený na chod úradu. V roku 2012 sa nepredala ani jedna nehnuteľnosť, takže neboli prostriedky na platenie splátok pôžičiek. Už v polovici roka 2012 sa začali objavovať výpadky aj v podielových daniach a Mestu tieto skutočnosti  začali spôsobovať problémy s likviditou (=schopnosť okamžitej platby). Počet obyvateľov mesta trvalo klesá, preto tieto budú klesať aj v nasledujúcich rokoch, preto si situácia žiada dlhodobé, systémové riešenia a nie iba kozmetické úpravy.  Vlaňajší rozpočet sa podarilo uzavrieť ako vyrovnaný len vďaka úveru a rôznym odkladom platieb na ďalší rok. Mesto predkladalo varianty rozpočtu, ktorého príjmovú časť sme považovali za nereálne naplniť. Aby sa predišlo podobným problémom s likviditou Mesta,  poslanci rozhodli navrhnúť a prijať radikálnejšie zmeny rozpočtu.

descending-business-graph

Počet obyvateľov Šiah z roka na rok klesá, s ním aj výška podielových daní – Mestský úrad v Šahách ostával nezmenený…

V prvej etape sme začali od seba: znížili sme odmeny poslancov MsZ, potom osobný príplatok primátora a hlavnej kontrolórky na 0%. Zvažovali sme aj zatvorenie materskej školy na Homoku a Preseľanoch, lebo tam náklady na žiaka výrazne prevyšujú priemer. Škôlku sme nakoniec po nátlaku dotknutých zatiaľ prehodnotili. Navrhli sme tiež znížiť mzdové prostriedky v programe správa obce o 5% a kultúry o 10% a do rozpočtu neplánovať príjem z predaja majetku Mesta. Po novele Zákona o Obecnom zriadení personálne otázky nepatria do právomoci poslancov, ale primátora. Keďže primátor odmietol znižovať stavy pracovníkov, poslanci sa rozhodli aj pre druhú etapu návrhov. Z ušetrených finančných prostriedkov v prvej etape už vedelo Mesto predložiť reálny vyrovnaný rozpočet na 2013, ale zatiaľ bez rezerv.

eurosahy

V druhej etape sa hľadali ešte rezervy v rozpočte. Našli sa v grantoch cirkvám, reprezentačných výdavkoch, odložil sa nákup služobného auta, znížil sa rozpočet na Dni kultúry v Honte na polovicu, znížili dohody, ale znovu primátor neprijal položky týkajúce sa zníženia výdavkov na mzdy v správe, kultúre, múzeu, knižnici. Takto z pôvodného návrhu na úsporu 80 000 Eur sa výdavky znížili len o polovicu. Primátor nám predložil program znižovania pracovných úväzkov na úrade do roku 2015 spolu o 9,7 miest. V roku 2013 sa zníži počet pracovných úväzkov o 4,7; v roku 2014 o ďalšie 2 a v roku 2015 o 3 pracovné miesta.

Po druhom kole rokovaní sme rozpočet nakoniec prijali. Výsledkom rokovaní je to, že prvý krát sú kapitálové výdavky kryté nie z predaja majetku, ale z prebytku bežného rozpočtu  spolu 118.510,- Eur. Rezervu   nepovažujeme za dostatočnú, ale za úspech pokladáme to, že úvery konečne splácame z prebytku bežného rozpočtu a že rezervu vôbec máme.

Tento proces sprevádzali rôzne šumy a skreslené informácie. Ak budete dotknutí uvedenými opatreniami, prosím berte do úvahy, že boli nevyhnutné.

Ing. Tomáš BARÁTI, Zoltán OROS, MUDr. Ferdinand SASVÁRY PhD., Mgr. Zsolt BÓNA, MUDr. Gábor PÓCZIK, Ing. Pavel HUDEC, Ing. Vojtech HAMMERSMIDT, Mgr. Dezider PÁLFFY, Ing. Pavol SRNA, Judita KÖTELESOVÁ, Zoltán GÉMESI

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_2/0/e/0e890752-7783-483d-96cb-ff457e8f3d55/srna.net/sub/pavol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *