Šahy v roku 2011

Na prelome roka sa obyčajne zamýšľame, čo nám prinesie  ten nový. Existuje veľa analýz o Svete aj o Slovensku, pokúsme sa ešte zamyslieť v týchto súvislostiach aj o Šahách.

Pomaly sa Slovensko  dostáva z hospodárskej krízy. Investori, hlavne z dobre sa rozvíjajúceho Nemecka, ktorí zadržiavali investície z opatrnosti, budú rozširovať svoje prevádzky a budú vznikať nové. Terajšia pravicová vláda prejavila svoju chuť na zmeny. Reformy podnikateľského prostredia, ale aj ostatné reformy by mohli zo Slovenska opäť urobiť zaujímavé miesto pre zahraničné investície.

Pre Šahy je to jedna z posledných príležitostí prilákať investorov najma do existujúcich priestorov v súkromnom vlastníctve, pretože Mesto vhodné vlastné priestory nemá. Regionálna rozvojová agentúra Ipeľ – Hron ([email protected]) p. Wollent robí v súčinnosti so samosprávami prehľad o takýchto nevyužitých priestoroch. Vlastníkom takýchto nehnuteľností odporúčam nadviazať s nimi kontakt a poskytnúť údaje o svojich priestoroch.

V budúcom roku sa zvýši cena potravín, pohonných hmôt, plynu, z toho vyplýva aj zvýšenie ceny tepla. Toto asi znovu prinesie v Šahách otvorenie problematiky alternatívneho vykurovania bytov napr. biomasou. Cena plynu totiž už dole nepôjde, lebo Rusko bude predávať čoraz viac ropy a plynu do Číny (koncom roka odovzdali ropovod).

V zdravotníctve okrem toho, že štátna zdravotná poisťovńa bude musieť byť šetrnejšia, v celoštátnom meradle sa asi nič podstatné neudeje. V šahanských pomeroch prakticky prebehlo odovzdanie nemocničnej starostlivosti pre Hospitale, s.r.o., ktorá zdá sa funguje podľa očakávaní, avšak problém kotolne v nemocnici je ešte nedoriešený a mesto môže mať z toho určité nepríjemné povinnsti. O tomto budem písať až po zastupiteľstve. Dôjde tiež k zániku VšNsP, n.o. (starej nemocnice). V roku 2011 sa určite budeme zaoberať aj budovou býv. polikliniky, ktorá toho času chátra.

Schválený projekt na zakrytie skládky v Preseľanoch môže byť užitočný pre Technické služby mesta Šahy ako subdodávateľa a rekonštrukcia hlavného námestia tiež.

Fakty v kocke:
Rekultivácia skládky odpadov v Preseľanoch nad Ipľom, Celkový rozpočet 4 221 696,00 EUR; 211 084,80 EUR; Vlastný vklad mesta 211 084,80 EUR = 6,5mil. Sk.
Revitalizácia verejných priestranstiev mesta Šahy , Celkový rozpočet 1 319 800,46 EUR; Požadovaná dotácia 1 241 323,41 EUR; Vlastný vklad mesta 67 444,45 EUR = 2mil.Sk.
V prípade námestia bude vhodné preskúmať, čo sa dá na tomto projekte dodatočne doplniť, meniť, pretože v terajšej forme je projekt len ťažko realizovateľný a najviditeľnejšie problémy námestia ešte nie sú vyriešené k plnej spokojnosti (hlavná cesta, verejné WC a autobusová stanica). Nevyužiť však tieto peniaze z EU by bola škoda. Vedenie Mesta pracuje na reálnom riešení.
Na každé voľby máme na Slovensku iný zákon. Po ich zjednotení a reforme (pripravuje sa) uvidíme aké nové možnosti prinesú.
Mestské časti si zatiaľ budú zvykať na svojich zástupcov a na reálne možnosti samosprávy. Predpokladám korektný prístup Mesta a poslancov k nim.

Vo „veľkej politike” bude stále napätie vo vnútri SDKU a vo vnútr Most-Hídu, ale keď bude najhoršie, povznesú sa nad rozpory a budú ťahať všetci za jeden povraz.

Tak nejak sa bude správať, predpokladám, aj “šahanský parlament”. Pre celé vedenie mesta bude charakteristická odbornosť a pragmatizmus, ale úlohy budú neľahké. Malé otázniky vidím v rozhodnosti robiť drobné personálne zmeny.

U maďarských strán sa na Slovensku predpokladá približovanie sa a neskôr ich spojenie. V Šahách s tým sme už „predbehli dobu“.

Pri tvorbe rozpočtu bude citeľný tlak (aspoň z mojej strany to môžem sľúbiť) na dosahovanie viditeľných výsledkov (asfaltovanie, obnova školských zariadení a pod.) aj na úkor výdavkov napríklad na réžiu MsÚ a kultúru, kde sa pravdepodobne zameriame na populárnejšie vystúpenia, kde sa niečo vráti aj zo vstupeniek.

O  niekoľko dlhodobých úloh sa musí mesto tiež starať a to je severojužný cestný ťah a projekt výstavby širokorozchodnej trate Košice – Bratislava – Viedeň, ktorá by mala ísť cez južné Slovensko. Takáto križovatka, príp. Prekládková stanica by mohla byť prospešná pre Šahy.

A samozrejme “človek mieni a výzvy na projekty z fondov EÚ menia”. Musíme byť pripravení včas reagovať projektmi na to, na čo sa budú dať získať nejaké peniaze. Toto obdobie totiž o pár rokov skončí.

Predpokladám tiež, že do rozpočtu Mesta budú prichádzať zo štátneho rozpočtu prostriedky pravidelne a nebudú žiadne provizóriá. Dlhová služba mesta sa zlepšuje a aj možnosti získať úvery sú dobré. Len ich správne použiť.

Očakávam vyrovnaný konštruktívny rok už možno aj s viditeľným pohybom, ak sa rozbehne napr. Hlavné námestie.

Všetko najlepšie v novom roku.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_2/0/e/0e890752-7783-483d-96cb-ff457e8f3d55/srna.net/sub/pavol/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *